Kommunikation

Vi coachar med vår kompetens och våra metoder inom kommunikation argumentationsanalys och retorik:

  • när du behöver agera vid akuta händelser

  • när du ska förbereda för att fatta beslut

  • i mediarelationer

  • inför mötet med pressen och journalister

  • i kriskommunikation

  • när du ska presentera eller hålla tal

  • råd för att anpassa budskap efter målgruppe

En kommunikationsstrategi är en medveten plan och strategi för att säkerställa att ni har en genomtänkt enhetlig kommunikation, som är stringent och jobbar i riktning mot de mål ni sätter upp. Den hjälper er att skapa en samlad bild av vad ni vill uppnå med kommunikationen kring er organisation, ert varumärke.

Med verktyg som ex analys, utredning, pedagogik, problemlösning och kompromissande, kan vi med stort tålamod föra er organisation framåt och styra mot uppsatta, gemensamma mål. Om ni är i en pågående omvandlingsprocess bidrar vi med ett enande lugn, lyssnande engagemang och en varlig väg framåt. I den utstakade processen kan vi också bidra med varsam kommunikation i personal- eller medlemsgruppen. Vi är mycket van att arbeta i styrelseledda organisationer som har stor bredd och komplexa sammansättningar, uppdrag och många drivkrafter.

I arbetet med er kommunikationsstrategi förklarar vi vikten av att ha en bra genomarbetad kommunikationsstrategi. Det är viktigt, faktiskt helt avgörande för om ni ska nå era affärsmål och är således hela syftet med arbetet – att genom olika kommunikationsåtgärder nå ett visst mål.

Bengt har varit aktiv och ledande politiker på tre av de fyra beslutandenivåerna både i majoritet och opposition, har varit gruppledare kommunalt och regionalt, ordförande i en rad föreningar och är aktiv opinionsbildare.

Tina har varit utbildare och ledare inom SAS och Star Alliance på den internationella arenan. Hon är van att arbeta med och leda olika kulturer och i sammansatta värderingsfält.

Vi kan hjälpa er att addera ett mervärde till den resa som varje framgångsrik organisation ständigt måste göra. Vi står för en lyhörd och transparent utbildningsmodell där vi synliggör samtliga medarbetare, där deras styrkor står i fokus och där de kan utveckla sina kompetenser i samklang med organisationens behov.

Bengts vana av mediakontakter är stor efter alla år som ledande politiker och han är bra på att sprida budskap och driva opinion. Tina är stark i att lyfta andra i deras roller och tydliggöra personer bland både medarbetare och styrelse.

Vår yttersta målsättning är kunna bidra med vår kunskap och våra erfarenheter till er organisation. Vi har ett mycket stort kontaktnät och känner det offentliga Sverige väl. Vi kan funktionsrättsrörelsen och känner civilsamhällets kraft.

Kontakta oss