Handledning

Handledning av grupper

Ett gott samarbete med ett öppet och ärligt arbetsklimat ger möjligheter till att göra ett riktigt bra jobb, trivas på jobbet och bidra till ett gott arbetsklimat.

Jag handleder grupper och medarbetare som behöver hjälp med att kommunicera och ge varandra konstruktiv feedback. Har en grupp hamnat i en konflikt som har fått gro, behövs det hjälp att komma tillbaka till det goda samarbetet. Högt i tak på arbetsplatsen i alla arbetskonstellationer gynnar alla; ledaren, medarbetaren och kunden.

Även väl fungerande arbetsgrupper kan behöva träffas och prata under strukturerade former för att komma framåt och utvecklas.

Jag skräddarsyr uppdrag efter situation och förutsättning.

Välkommen att kontakta mig med dina frågor.

Referenser från Humana assistans

Kontakta oss