Ledarskap

En ledares främsta kompetenser

Kreativt tänkande där vi söker bra, i första hand gemensamma, beslut men är inte rädd för att peka med hela handen om det behövs. Lyssnande och analytisk med förståelse för omgivningen. Letar i första hand starka hållbara kompromisser istället för konflikt.

Vi bidrar

Med många års, närmare bestämt bortåt 35 år som politiskt engagerad varav 25 års erfarenhet av kvalificerat och självständigt politiskt ledarskap på heltid, har Bengt byggt upp en gedigen kompetens inom direkt och indirekt ledarskap, djup samhällskunskap och förståelse för styrning och ledning i komplexa och stora organisationer. Han är van och erfaren ordförande för styrelser, kongresser och möten liksom stor erfarenhet som moderator och facilitator.

Vi har omvittnad god förmåga att samarbeta i ledarskapet och kan hjälpa dig/er att ta fram det bästa hos er. Att snabbt sätta dig in i komplexa situationer och hitta lösningar framåt. Stort tålamod för långa och kanske ibland tröga processer istället för snabba, kortsiktiga och på längre sikt ohållbara lösningar är framgångsrecept som vi bidrar med till dig och er organisation.

Kontakta oss