Stresshantering och Mindfulness

Mindfulness

Mindfulness är ett sätt att förhålla sig till livet, ett sätt att ta vara på, och bry sig om sig själv. Att vara Mindful är att vara medvetet i nuet, att till fullo ta in det som sker just nu. Du ökar din koncentration och fokusering.

Mindfulness används idag inom sjukvården för behandling av stress, sömnproblem, smärta och ångest.

Det står utom allt tvivel att hjärnan förändras efter 8 veckors Mindfulness övning och att det ger en lång rad positiva effekter. Förutsättningen är att du ger Mindfulnessträningen 10-20 minuter varje dag.

Under 8 veckors kurs förs, på ett varsamt sätt, Mindfulness in i ditt liv som ett nytt sätt att förhålla dig till livet. En ökad livskvalité får du på köpet!

Programmet kommer från originalutbildningen i MBSR (Mindfulness baserad stressreduktion) som är utformad av Professor Emeritus Jon Kabat-Zin vid Universitetet i Massachusetts i USA.

 

Stresshantering

Dagens samhälle ger dig oanade möjligheter samtidigt som det också sätter en enorm press på dig. En känd överläkare i psykiatri, har definierat vår tid som ett jättelikt digitalt experiment.

Du omger dig med ett informationsflöde och ett ständigt brus som din hjärna inte är designad för, inte utan återhämtning. I Stresshantering får du lära dig hur och varför kroppen reagerar som den gör och vad det är som gör så många människor sjuka i dag. Utmattningssyndrom blir vanligare och vanligare och vi behöver vända trenden, nu!

Stressreaktionen i kroppen är fullt naturlig och nödvändig, du skulle inte överleva utan stress. Vad som behövs är verktyg att ta kontroll över stressen och tempot, så att inte det tar kontroll över dig.

Investera i din personal, få dem att må bra och minska sjukskrivningar, en kurs eller enskilda samtal kan vara det som gör skillnad.

Både den som kanske börjar visa symptom på stress eller den som är på väg tillbaka till jobbet efter en sjukskrivning behöver hjälp.

Stresshantering går att få individuellt, i grupp eller distans.

Mindfulness

“You can´t stop the wawes, but you can learn to surf” / Jon Kabat Zinn” 

 Mindfulness är i dag är en etablerad behandlingsform inom den tradtionella sjukvården för behandling av bl.a stress, sömnproblem, smärta och lättare depresion och ångest. Det finns mycket forskning runt mindfulness och resultaten är samstämmiga; Mindfulness är lika effektivt som KBT för ett brett spektrum av psykiatriska symptom.

Men vad är då Mindfulness?

Om du googlar på Mindfulness så kommer begreppet Medveten närvaro upp. Medveten närvaro innebär enligt en definition att avsiktligt vara medveten om det som händer i nuet. För att beskriva det enklare kan vi säga så här; du övar dig i att hålla ditt foks och din koncentration i det du gör eller upplever just nu.

För det mesta kanske ditt fokus och dina tankar är antingen i det som redan har hänt, eller i det som ska komma om en stund, i morgon, nästa vecka eller nästa månad. Hur ofta är du till fullo precis här och nu, med fokus på det du gör? Önskar du att du lättare skulle kunna koncentrera dig och verkligen vara här och nu?

Att föra in Mindfulness i livet innebär att du för in ett nytt förhållningssätt i ditt liv som gör att du saktar ner, du får ett inre lugn, du förstår och accepterar dig själv och blir mer förstående till livet och omgivningen så som det är. Du lär dig att fokusera på det du vill och att behålla fokus, du koncentrerar dig på nuet. Det säger sig själv att den förmågan har du nytta av på alla plan i livet; jobbet, fritiden, barnen, vänner, partner osv.

Kontakta oss